Notice for the Sale of Old Motor Vehicles

नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार।   सवारीसाधन लिलाम बढाबढ बिक्रीसम्बन्धी बोलपत्र पुन: आह्वान (प्रकाशित मिति: २०७३।०१।०७ गते) Contract No:.MOFA-५/२०७२/७३   यस मन्त्रालयको परिसरभित्र चालू हालतमा नरहेका निम्न लट अनुसारका नामसारी हुने र नामसारी नहुने (पत्रु) सवारीसाधनहरू सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने भएको हुँदा इच्छुक व्यक्ति, फर्म वा संस्थाबाट लिलाम बढाबढ बोलपत्र आव्हान गरिन्छ।यस सम्बन्धी विवरण मन्त्रालयको वेबसाईट [ Read More … ]

Tender Notice:MOFA-4/2072/73 (Air Tickets Supply)

Government of Nepal Ministry of Foreign Affairs Invitation for Bids for the Air Tickets Supply Contract No: MOFA-4/2072/73 First publication Date: 2072/12/16  The Ministry of Foreign Affairs (MOFA) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Air Tickets Supply. Eligible bidders may obtain further information and inspect the bidding documents at MOFA, Singha Durbar, Kathmandu, Nepal. Telephone [ Read More … ]

Tender Notice:MOFA-2/2072/73 (Procurement of Server Hardware & Office Equipment)

Government of Nepal Ministry of Foreign Affairs Invitation for Bids for the Procurement of Server Hardware & Office Equipment Contract No: MOFA-2/2072/73 First publication Date: 2072/11/19 The Ministry of Foreign Affairs (MOFA) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Procurement of Server Hardware & Office Equipment. Eligible bidders may obtain further information and inspect the bidding [ Read More … ]

Tender Notice:MOFA-1/2072/73 (Procurement of Stationery Items)

Government of Nepal Ministry of Foreign Affairs Invitation for Bids for the Procurement of Stationery Items Contract No: MOFA-1/2072/73 First publication Date: 2072/11/19 The Ministry of Foreign Affairs (MOFA) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Procurement of Stationery Items. Eligible bidders may obtain further information and inspect the bidding documents at MOFA, Singha Durbar, Kathmandu, [ Read More … ]