An Invitation for a Pre-Bid Meeting

On NCB No.: MoFA04/2075-76 Supply, Delivery and installation of Secure online fire sharing system and Network Security Enhancement To the Professional Service Companies: We would like to invite you for a Pre-Bid Meeting on February 8, 2019 at 2:00PM, at MoFA Administration Conference Hall, at Singh Dhurbar, Kathmandu. The purpose of the pre-bid meeting is to address concerns and provide [ Read More … ]

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको बैठक र छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको बैठक र छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश (प्रथम संशोधन २०७४), २०६८ को दफा ६(३) बमोजिम प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको बैठक व्यवस्थापन र सञ्चालन तथा प्रतिष्ठानको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गरी नियुक्तिका लागि [ Read More … ]