DOWNLOADS

विदेशस्थित नेपाली नियोगको आर्थिक कार्यावधि,२०७९

विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यावधि,२०७३

परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, कार्यालय आदिको बेरुजु फर्छयौट 2072

अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली २०३९

कूटनैतिक आचारसंहिता, २०७७

गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धी नियमावली 2066

परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुका लागि तालिम नीति, २०६९

प्रदेश तथा स्थानीय तहको परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी निर्देशिका 2075

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितको बैठक र छनौट  सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५