IFA को कार्यकारी निर्देशकको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।