मिति २०७४।०७।१५, दक्षिण कोरियामा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।


क्रसं मृतक र घाइतेको नाम मृतक र घाइतेको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं अमेरिकि डलर नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Tapin Katuwal Ithari 05 Sunsari ,05440660 6437.510 670116.39 RBB
Total 6437.510 670116.390