मिति २०७४।०६।२३ , दक्षिण कोरियाको सिओलमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

क्रसं मृतक/घाइतेको नाम मृतक/घाइतेको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं अ.ड नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Umash Chandra Poudel Biratnagar 04 Morang 07091361 4938.580 504271.00 9823642394 NRB
2 Chuda Raj Ale Phachkannya 08 Sunsari 05535270 18546.860 1893791.00 9808762035 RBB
3 Tapin Katuwal Itahari 05 Sunsari 05440660 26484.660 2704307.00 9849741292 RBB
4 Dilli Raman Adhikari Ramdhuni 07 Sunsari 05804929 9293.220 948916.00 9817365465 RBB
5 Kalyan Rai Chiprik 01 Khotang 07428787 35489.960 3623824.89 9860677019 RBB
Total 94753.280 9675109.890 0.000