मिति २०७४।०४।१८, दक्षिण कोरियामा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

क्रसं मृतक र घाइतेको  नाम मृतक र घाइतेको  ठेगाना जिल्ला राहदानी नं अमेरिकि डलर नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Uttam Pangeli Satakhine 05 Surkhet ,09259983 30502.260 3141492.00 9848122780 9848200000 RBB
2 Hum Bahadur Gurung Rangvang 09 Syagja ,06231593 6164.470 634891.59 9802605695 NBL
3 Dudh Ram Limbu Pakchamara03 Taerthum ,06555935 17700.000 1822960.00 9803935022 NBL
Total 54366.730 5599343.590