मिति २०७४।०२।१८, अबुधाबीमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

जिल्ला पठाएको मितिः २०७४।०२।१८

क्रसं मृतक/घाइतेको नाम मृतक/घाइतेको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं यू.ए.इ दिनार नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
3 Sher Bahadur Thapa Magar Palbazar 04 pathariya Kailali ,09613221 670.000 18533.20 NRB
1 Lok Prasad Rai Diding 07 Sankhuwasabha ,07683887 18000.000 497900.00 RBB
2 Bhuwan Panday Kamalaban 05 Bastu Gulmi ,07127960 3385.000 93633.00 9810391078 RBB
Total 22055.000 610066.200