मिति २०७४।०१।०८, अबुधाबीमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

जिल्ला पठाएको मितिः २०७४।०१।०८

क्रसं मृतकको नाम मृतक/घाइतेको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं यू.ए.इ दिनार नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Moti Bhadur K.c Bichari Chautara 7 Syangia 62219/059.3.3 7741.000 213832.00 NBL
2 Niranjan Shahi Basanthaia 06 Kanchanpur 08274311 13131.000 362724.85 9841377915 RBB
Total 20872.000 576556.85
28914454.360