मिति २०७३।१२।०२ , कुवेतमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।१२।०२

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं कुवेती दिनार नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Bhumi prasad Rai Bopung-9 Khotang 3271688 25300.00 8766793.65 RBB
a wife-  Bina Rai
b Father -Nir Bahadur Rai
c Mother- Pabi  Maya  Rai
d Daughter  –  Puja Rai
e Daughter -Laxmi Rai
2 Badri Sardar Goitthee-4 Saptari 7189013 150.00 51977 RBB
3 Sabita Rai Panchakanya-8 Sunsari 10022745 150.00 51977 RBB
Total: 25600.00 8870747.65