मिति २०७३।११।१९, ओमानमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।११।१९

क्रसं मृतकको नाम मृतक र घाइतेको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं ओमानी रियाल नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Ripu Mardan Khatri Ghagagholi07 Sinduli ,05484944 10000 2741791.380 9860353509 RBB
2 Ripu Mardan Khatri Ghagagholi07 Sinduli ,05484944 15000 4110903.330 9860353509 RBB
Total 25000 6852694.71