मिति २०७३।१०।२८, साउदी र जेद्धामा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।१०।२८

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं साउदी रियाल नेपाली रकम सम्पर्क नं  बैंक
1 Tej Prasad Chamlagnain Mechinagar- 1 Jhapa 8913244 1212.000 35102 982400896 RBB
2 Mithun Kumar Chaudhari Chhitah -4 Sunsari 8409864 2636.000 76344 9807016451 RBB
3 Anish Bhattarai Pathibahara-9 Snakhuwasabha 9119423 880.000 25487.98 9742081730 RBB
Total 4728.000 136933.98