मिति २०७३।०९।२८, साउदी र जेद्धामा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.८३

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।०९।२८

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं साउदी रियाल नेपाली रकम  बैंक
1 Ram Khelan Sah Lalpur2,Golbazar Siraha 9453447 1400.000 39907.00 NRB
2 Sandip Rai Bisanpur 8Hansposa Sunsari 7537460 4250.000 121148.00 cheque
3 Khem Narayan Thakur Bajraha-2 Nawalparasi 7022719 2106.000 60032.00 RBB
4 Narayan Sapkota Bargadhi-2,Sunwal Nawalparasi 7525622 5431.000 154813.14 RBB
Total 13187.000 375900.14 RBB