मिति २०७३।०८।०९, बेरुतमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.७३

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।०८।०९

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं. अ.ड नेपाली रकम  बैंक
1 Shanta  Khadka Ramkot Kathmandu 2855380 3000 276982.20 RBB
Total 276982.20