मिति २०७३।०८।०१, ओमानमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.६३

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।०८।०१

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं. ओमानी रियाल नेपाली रकम  बैंक
1 Ripu Mardan Khatri Purano Jhagajholi-07 Sindhuli 05484944 625.237 170195.81 RBB
Total 170195.81