मिति २०७३।०७।२२, इजिप्टमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.५८

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।०७।२२

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं अ.ड नेपाली रकम  बैंक
1 Choki Sherpa Tapting 2 Solukumbo 4918091 5619 574261.16 RBB
Total 574261.16