मिति २०७३।०५।२१, बहराईनमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.२१

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।०५।२१

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं. बहराईन दिनार नेपाली रकम  बैंक
1 Vijaya umar Saha Janakpur 14 Dhnusa 3348441 12047.27 3414347.53 NRB
Total 3414347.53