General Administration Division


Mr. Prakash Kumar Suvedi  (Division Chief)
Joint Secretary

Mr. Dadhi Ram Bhandari
Under Secretary
Email: admin@mofa.gov.np

Mr. Puskar Raj Nepal
Under Secretary (Law)
Email: admin@mofa.gov.np

Mr. Yadunath Bhattarai
Under Secretary (Account)
Email: admin@mofa.gov.np

Office Administration Section
Mr. Til Bahadur Sunar (Section Officer)

Mission Administration Section
Mr. Binod Mukhiya (Section Officer)

Personnel Administration Section
Mr. Bhupendra Prasad Ghimire (Section Officer)
Mr. Bikram Shrestha (IT Officer)