प्रेस विज्ञप्ति – रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरु तथा युक्रेनमा बन्दी बनाइएका नेपालीहरु सम्बन्धमा