नेपाली राजदूतावास, मस्कटबाट नेपाली कामदारहरूको उद्दार गरी नेपाल फर्काइएको सम्बन्धमा