मिति २०७४।०४।१८, ओमानमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

क्रसं मृतक र घाइतेको नाम मृतक र घाइतेको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं ओमानी रियाल नेपाली रकम सम्पर्क नं j}+s
Punam Tamang Rawatbasi Nuwakot ,06479794 100 23982.560 बैंक
Total 100 23982.56