मिति २०७३।११।१५ , कुवेतमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।११।१५

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं कुवेती दिनार नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Jiban Prasad Bhattarai Sundardulari -1 Morang 8342875 150.000 52118.00 NRB
2 Bisun Yadav Gopalpur-4 Dhanusha 9388761 150.000 52118.00 NRB
3 Rajesh Gupta Teli Thulo Khairatawa-2 Nawalparasi 6853756 192.000 66711.94 RBB
4 Kami Sing Gole Tistung-5 Makawanpur 3194485 8350.000 2901242.00 9841342128 RBB
5 Aie Bahadur Darji Lete -07 Mustang 5519249 511.880 177855.00 NBL
Total 9353.880 3250044.94