मिति २०७४।०७।१५, दक्षिण कोरियामा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।


क्रसंमृतक र घाइतेको नाममृतक र घाइतेको ठेगानाजिल्लाराहदानी नंअमेरिकि डलरनेपाली रकमसम्पर्क नंबैंक
1Tapin KatuwalIthari 05Sunsari,054406606437.510670116.39RBB
Total6437.510670116.390
Share Us ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page