मिति २०७३।६।१८, दक्षिण कोरियामा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.३७

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।६।१८

क्रसंमृतकको नाममृतकको ठेगानाजिल्लाराहदानी नं.अमेरिकि डलरनेपाली रकम बैंक
1Rajendra   ChaudhariKhairahani-08Chitwan26871331303.720126048.47NRB
2Rajesh    Maharjanharisiddhi -2Lalitpur196552513859.7401357193.00Cheque
3Arjun  PantaHardineta -6Gulmi466504893.7509182.44RBB
4Toyaraj  PantaMahendranagarKanchapur39004921642.870160875.00RBB
5Siddha Prasad  RaiMabu -8Ilam286487513859.7401357193.00RBB
Total30759.8203010491.91
Share Us ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page