मिति २०७३।६।१२, कुवेतमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.३५

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।६।१२

क्रसंमृतकको नाममृतकको ठेगानाजिल्लाराहदानी नं.कुबेती दिनारनेपाली रकम  बैंक
1Chandra Bol  RaiMattim-7Khotang4751444253998910230.00RBB
2Bir Bahadur GurungChokchisapani-2Tanahun09131848678.25237937.00NBL
3Ale Bahadur DarjiLete-7Mustang0551924915052622.42NBL
Total26227.259200789.42
Share Us ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page