मिति २०७३।६।५, ओमानमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.३१

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।६।५

क्रसंमृतकको नाममृतकको ठेगानाजिल्लाराहदानी नं.ओमानी रियालनेपाली रकम  बैंक
1Karna Bahadur RaiBopung-09Khotang,06303910861.235234937.57RBB
Total234937.57
Share Us ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page