मिति २०७३।४।२५, कुवेतमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.१२

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।४।२५

क्रसंमृतकको नाममृतकको ठेगानाजिल्लाराहदानी नं.कुबेती दिनारनेपाली रकम बैंक
1Keshab TilijaMudi-9Myagdi0622617315052030.55NBL
2Chitra Bahadur KawarKhalang-6Rukum077030611684.616584335.00NBL
Total:1834.616636365.55

 

Share Us ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page