मिति २०७३।१२।१०, बहराईनमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।१२।१०

क्रसंमृतकको नाममृतकको ठेगानाजिल्लाराहदानी नंअ.डनेपाली रकमसम्पर्क नंबैंक
1Bel Bahadur PunSalija-06Parbat3362936296658196197.07NBL
Total8196197.07
Share Us ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page