मिति २०७३।१०।२८, बहराईनमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।१०।२८

क्रसंमृतकको नाममृतकको ठेगानाजिल्लाराहदानी नंअ.डनेपाली रकमसम्पर्क नंबैंक
1Tuk Raj ThapaVanumati-04Tanahun395332626931.477755140.85NBL
Total7755140.85
Share Us ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page