मिति २०७३।०८।०९, बेरुतमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.७३

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।०८।०९

क्रसंमृतकको नाममृतकको ठेगानाजिल्लाराहदानी नं.अ.डनेपाली रकम बैंक
1Shanta  KhadkaRamkotKathmandu28553803000276982.20RBB
Total276982.20
Share Us ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page