मिति २०७३।०७।२२, इजिप्टमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.५८

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।०७।२२

क्रसंमृतकको नाममृतकको ठेगानाlhNnfराहदानी नंअ.डनेपाली रकम बैंक
1Choki SherpaTapting 2Solukumbo49180915619574261.16RBB
Total574261.16
Share Us ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page