मिति २०७३।०७।०१, बहराईनमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.५०

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।०७।०१

क्रसंमृतकको नाममृतकको ठेगानाजिल्लाराहदानी नं.बहराईन दिनारनेपाली रकम बैंक
1Kul Prasad Pun FakhamiSalaiza 06Parbat425861729706.1468348718.38NBL
Share Us ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page