मिति २०७३।०५।२१, बहराईनमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.२१

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।०५।२१

क्रसंमृतकको नाममृतकको ठेगानाजिल्लाराहदानी नं.बहराईन दिनारनेपाली रकम बैंक
1Vijaya umar SahaJanakpur 14Dhnusa334844112047.273414347.53NRB
Total3414347.53
Share Us ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page