मिति २०७३।०५।२१, कुवेतमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर नं. २१
जिल्ला पठाएको मिति २०७३।०५।२१

क्रसंमृतकको नाममृतकको ठेगानाजिल्लाराहदानी नं.नेपाली रकम बैंक
1Rishi Prasad SapkotaRayale-09Kavrepalanchok07426791 बाराबाट फिर्ता भई52278.00NRB
Total52278.00
Share Us ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page